Blog post

Nuorten tukeminen tavoitteiden kärkeen

Kun luottamustehtäviä neljä vuotta sitten viime vaalien jälkeen jaettiin, halusin päästä nuorisojaoston jäseneksi. Miksi? Koska uskon siihen, että nuorten hyvinvointiin ja osallisuuteen panostaminen on keskeinen osa reilun tulevaisuuden rakentamista. Ensin jaoston jäsenenä ja sittemmin sen puheenjohtajana sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenenä olen päässyt seuraamaan nuorisotyön tilannetta Helsingissä aitiopaikalta. 

Heti alkuun on todettava, että nuorten eteen tekee tässä kaupungissa töitä todella osaava ja asialleen omistautuva ammattilaisten joukko, johon lukeutuu niin kaupungin omaa henkilöstöä kuin laaja joukko yhdistysten ja seurojen porukkaa. Ja lisäksi iso määrä nuoria, jotka ovat mukana vaikuttamassa nuorten vaikuuttamisjärjestelmä Ruutin monissa toiminnoissa. Arvostan heitä kaikkia suuresti.

Mitä kaikkea kaupungissa sitten voitaisiin tehdä lisää tai paremmin nuorten eteen? Miten takaamme parhaat edellytykset nuorten parissa toimivien ammattilaisten työlle ja nuorten itsensä osallistumiselle? Tässä muutamia mielestäni keskeisiä keinoja nuorisotyön saralta: 

  • Budjetoidaan nuorisotyöhön lisää rahaa. Kun resurssit ovat liian pienet, on toiminnan järjestäminen nollasummapeliä. Nuoret ovat kärsineet pandemiasta paljon ja heidän tukemiseensa täytyy löytyä tulevalla valtuustokaudella tahtoa ja sitä myötä euroja.
  • Varmistetaan, että liikkuvan ja etsivän nuorisotyön resurssit ovat riittävät. Näiden toimintojen kautta tavoitetaan ja tuetaan nuoria, jotka ovat vaarassa tippua tai jo tippuneet yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle. Pandemian jälkimainingeissa vaikeassa asemassa olevien nuorten löytäminen ja kohtaaminen on entistä tärkeämpää.
  • Mahdollistetaan moniammatillinen liikkuva nuoristotyö. Avun tarve ei katso kellonaikaa. Joskus ongelmia selvitellään iltaisin ja viikonloppuisin ja nuorisotyön osaajien lisäksi tarvitaan myös esimerkiksi sote-puolen ammattilaisia. Moniammatillinen liikkuva nuorisotyö ansaitsee Helsingissä oman mallinsa.
  • Vahvistetaan nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruutin puitteissa nuorilla on mahdollisuus edistää tärkeäksi kokemiaan asioita mm. nuorisoneuvoston, nuorten aloitteiden, nuorten osallistuvan budjetoinnin RuutiBudjetin ja Nuorten Ääni -toimituksen kautta. Ruutin kuluneen kauden arvioinnista on otettava kaikki opit käyttöön nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi.
  • Taataan nuorisotyön palvelut kaikkialle kaupungissa. Nuorille suunnattujen palveluiden on löydyttävä sieltä, missä nuoret asuvat ja haluavat viettää aikaa. Esimerkiksi nuorisotalojen verkoston on oltava kattava. 
  • Tehdään nuorisotaloista sellaisia kuin nuoret toivovat. On järkevää, että Helsingistä löytyy niin erilaisiin teemoihin erikoistuneita kuin “ihan tavallisia” nuorisotaloja. Alueen nuorten kuuleminen ja merkityksellinen osallistaminen suunnitelmia tehtäessä on erityisen tärkeää. 
  • Järjestetään nuorille muutakin tilaa kuin nuorisotalot. Nuoret ovat laaja ikäryhmä, johon kuuluvilla on monenlaisia toiveita ja tarpeita. Yksi helsinkiläisnuorten omista toiveista on vapaan, ei-kaupallisen hengailutilan lisääminen Helsingissä. Sellaisen, joka ei ole suunnattu vain nuorille, mutta jossa hekin voisivat viettää aikaa yhdessä.
  • Taataan kaikille nuorille mahdollisuus mielekkääseen ja ilmaiseen harrastukseen. Harrastamisen Suomen mallin myötä peruskouluikäisille tuodaan onneksi tämä mahdollisuus saataville Helsingissä. Ilmaisille ja kohtuuhintaisille harrastuksille on tarvetta myös toisesta asteesta eteenpäin.
  • Tuetaan nuorten parissa toimivia yhdistyksiä ja seuroja sekä nuorten omia toimintaryhmiä jatkossakin. Järjestöt ovat Helsingin nuorisotyölle tärkeä kumppani. Järjestöjen työn tukemiseen olisi hyvä ohjata nykyistä enemmän resursseja.

Nuorisotyön vahvistamisen lisäksi tarvitaan panostuksia koulutukseen ja sosiaali- ja terveyspalveluihin. Esimerkiksi nuorisopsykiatrian tilanne pitää saada kuntoon viivytyksettä. Koulutuksen puolella puolestaan esimerkiksi lukiopaikkojen riittävyyteen pitää kiinnittää huomiota.  Kaiken kaikkiaan valtuustoon tarvitaan lisää nuorten puolustajia ja nuoria valtuutettuja.