Blog post

Polkuja perhemyönteiseen Helsinkiin

Meillä eletään lapsiperhearkea tällä hetkellä, ja siksi siitä onkin helppo puhua, vaikka moni muukin elämäntilanne on toki itselleni tuttu. Perheiden, lasten ja nuorten monipuolisten palveluiden takaaminen on mulle yksi syy olla mukana kuntapolitiikassa, joten tässä muutama ajatus teemaan liittyen.

Sujuvaa ja perhemyönteistä arkea pitää mielestäni rakentaa Helsingissä muun muassa näillä keinoilla:

  • Huolehtimalla siitä, että koulut ja päiväkodit löytyvät läheltä ja niissä on tilaa alueen lapsille. Tämä on tärkeää mm. päivien pituuden ja yhtenäisten oppimispolkujen kannalta. Tiedän kokemuksesta, miten kauheaa on odottaa jännityksellä, mahtuuko lapsi yhteenkään oman asuinalueen päiväkotiin. Päiväkotipaikkoja pitää lisätä niin, että lähipäiväkoti on mahdollisuus kaikille.
  • Varmistamalla, että varhaiskasvatus ja koulutus on laadukasta. Tässä keskeistä on antaa alan ammattilaisille edellytykset onnistua työssään: pidetään ryhmäkoot pieninä, maksetaan tarpeeksi palkkaa, rakennetaan hyviä oppimisympäristöjä ja panostetaan johtamisen laatuun. Näin torjutaan myös eriarvoisuutta. Toivon myös, että Helsinki-lisään voidaan palata tulevalla kaudella.
  • Pitämällä huolta siitä, että lapsiperheet saavat nopeasti ja helposti tukea perhekeskuksista ja neuvoloista. Esimerkiksi synnytyksen jälkeisen masennuksen kohdalla hoitoonpääsystä pitäisi mielestäni saada aikaan sidottu takuu. Myös siitä pitää huolehtia, että lastensuojelun resurssit riittävät jokaisen niitä tarvitsevan lapsen kohdalla. Perheitä ja lapsia ei saa jättää odottamaan vaikeuksien kanssa.
  • Panostamalla lasten aamu- ja iltapäivätoimintaan ja mahdollisuuksiin harrastaa koulupäivän yhteydessä. Kuluvan vuoden aikana käyttöön tuleva Harrastamisen Suomen malli tuo lapsille heidän toivomiaan ilmaisia harrastusmahdollisuuksia. On tärkeää, että Helsinki satsaa malliin jatkossakin ja jatkaa lapsille ja nuorille harrastustoimintaa järjestävien yhdistysten ja seurojen sekä nuorten omien ryhmien tukemista. 
  • Huomioimalla perheiden monimuotoisuuden ja erilaiset tarpeet palveluissa. Esimerkiksi  vuoroasuvien lasten ja heidän perheidensä arkea voidaan helpottaa mahdollistamalla kahden kodin lapsille palvelut molempiin koteihin. Neuvolapalveluissa puolestaan olisi hyvä huomioida esimerkiksi yhden aikuisen perheiden, sateenkaariperheiden ja uusperheiden tilanteet nykyistä kattavammin.
  • Kehittämällä kaupunkia myös lasten ja perheiden ehdoilla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi esteettömyyttä, leikkipaikkojen määrää ja laatua sekä luonnon vaalimista ja työtä ilmastokriisin selättämiseksi. Mulle on ensiarvoisen tärkeää toimia sen puolesta, että myös tulevaisuuden helsinkiläislapset voivat loikkia lähimetsässä, kerätä käpyjä kallioilla, ihmetellä ötököitä poluilla ja uida uimarannoilla.
  • Edistämällä yhteisöllisyyttä, lisäämällä kaupunkilaisten mahdollisuuksia kohdata toisiaan ja ajamalla rohkeasti yhdenvertaisuutta. Mitä paremmin tunnemme toistemme arkea, sen helpompi meidän on suhtautua toisiimme ymmärtäen ja lempeydellä. 
  • Toimimalla vastuullisesti työnantajana. Helsinki on Suomen suurin työnantaja, ja siinä roolissa perhe- ja lapsimyönteisyydestä pitää tehdä totta joka päivä. Käytännössä tämä tarkoittaa esim. selkeästi sanoitettuja arvoja, joustoja, tasapuolista kohtelua ja arkipäivän käytäntöjen kehittämistä.

Aikamoinen lista tuli, eikä tässä vielä ole edes kaikki. Jos haluat Helsingin valtuustoon lapsiperheiden arkea ymmärtävän ja sen sujuvuutta ajavan tyypin, äänestäpä mua. Se onnistuu numerolla 861.