Blog post

Helsinki tarvitsee lapsistrategian

Suomeen hyväksyttiin alkuvuodesta kansallinen lapsistrategia. YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen pohjautuvan lapsistrategian tavoitteena on aidosti lapsi- ja perhemyönteinen, lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi. Tein tämän viikon valtuuston kokouksessa aloitteen kansallisen lapsistrategian toimeenpanosta ja seurannasta Helsingissä.

Kansallisessa lapsistrategiassa huomioidaan seuraavat osa-alueet: lasten ja lapsiryhmien eriarvoisuuden torjunta, haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien turvaaminen, lasten suojelu kaikenlaiselta väkivallalta, lapsen ja perheiden tarpeita vastaavien sosiaali- ja terveyspalveluiden toteuttaminen, lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaavan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäminen, lapsiperheiden riittävän elintason ja sosiaaliturvan varmistaminen sekä työn ja perheen yhteensovittaminen, lasten läheis-ja vertaissuhteiden tukeminen, lasten harrastusten ja muun vapaa-ajan toiminnan toteuttaminen, lapsen edun ensisijaisuuden aktiivinen soveltaminen ja lapsivaikutusten arviointi, lasten kuuleminen, osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen sekä lapsiasioiden koordinaatio, lapsistrategia, tietojen kokoaminen, ja lapsen oikeuksia koskeva koulutus. 

Monet strategian kokonaisuuksista ovat kaupungin toiminnan ytimessä. Olisikin todella tärkeää, että Helsinki suhtautuu lapsistrategian toteutumiseen kunnianhimoisesti ja toimii suunnannäyttäjänä muille Suomen kaupungeille ja kunnille. 

Kansalliseen lapsistrategiaan voi tutustua täällä: https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsistrategia/