Blog post

Kulttuurille ja vapaa-ajalle 7,7 miljoonaa Helsingissä

Hienoja uutisia kulttuurille ja vapaa-ajalle! Päätimme kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa esittää toimialalle yhteensä 7,7 miljoonan euron lisäystä. Tämän ansiosta palveluista ei tarvitse karsia ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimijoita voidaan tukea koronan aiheuttamissa vaikeuksissa.
Käytännössä lautakunnan päätös jakaantuu kahteen osaan: 4,2 miljoonalla eurolla esitetään katettavaksi toimialan oman toiminnan tulonmenetykset. Lisäksi esitämme, että 3,5 miljoonaa euroa ohjataan avustusten kautta nuorisotyön, liikunnan ja kulttuurin tukemiseen koronasta aiheutuneiden haittojen vähentämiseksi. Päätökset syntyivät äänin 11-2 ja 12-1.
Koronakriisi on korostanut kulttuurin ja vapaa-ajan palveluiden tärkeyttä helsinkiläisille. Monet lapset ja nuoret ovat pandemian jäljiltä tuen tarpeessa. Liikunta- ja kultuurialan yrityksillä, yhdistyksillä, seuroilla ja freelancereilla on myös ollut todella vaikeaa. Tällä päätöksellä osoitamme, että Helsinki on kulttuurin ja vapaa-ajan pääkaupunki – sama suunta pitää varmistaa myös seuraavan vuoden budjettia rakennettaessa.