Blog post

Nollatoleranssi rasismille

Tänään vietetään YK:n rasismin vastaista päivää. Rasismi on arkipäivää monelle myös Suomessa, ja näinhän asian ei todellakaan pitäisi olla.
Minä haluan Helsingin, jossa:
  • Ketään ei syrjitä ihonvärin, kansalaisuuden, kielen, uskonnon tai minkään muunkaan seikan perusteella
  • Jokainen voi tavoitella unelmiaan taustastaan riippumatta
  • Vihapuheelle, häirinnälle, syrjinnälle ja rasismille on nollatoleranssi
  • Ihmisten erilaiset tarpeet huomioidaan ja kaikki kohdataan esimerkiksi palveluissa yksilöinä
Jos kuulut siihen onnekkaaseen joukkoon, joka ei joudu rasismia kohtaamaan, voit taistella rasismia vastaan ja tukea siitä kärsiviä esimerkiksi:
  • Opettelemalla tunnistamaan omat etuoikeutesi
  • Perehtymällä rasismia koskeviin tilastoihin, tutkimustietoon ja ajanjohtaiseen keskusteluun sekä sanastoon (vinkkinä esimerkiksi Fem-R -järjestön sanasto: https://www.fem-r.fi/sanasto/)
  • Kuuntelemalla rodullistettuja ihmisiä, antamalla heidän kokemuksilleen ja näkemyksilleen tilaa ja näkyvyyttä
  • Edistämällä yhdenvertaisuuden, moninaisuuden, inkluusion ja syrjimättömyyden toteutumista omissa yhteisöissäsi (työpaikalla, koulussa, harrastuksissa, puoluepolitiikassa jne.)
  • Osoittamalla omilla sanoillasi ja teoillasi, että et salli rasismia
Tämä lista ei ole suinkaan valmis ja sitä saa täydentää. Olisiko ehdotuksia?