Blog post

Pikkutyyppien puolella

Tänään vietetään valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää. Ihan ensi alkuun kiitos kaikille varhaiskasvattajille, teette todella hienoa ja tärkeää työtä! Joka ikisenä arkipäivänä olen kiitollinen teidän osaamisestanne – tuntuu hyvältä, että voin jättää lapsen ammattilaisten hoivaan oman työpäiväni ajaksi. Lapsi viihtyy kanssanne ja tiedän, että pidätte hänestä hyvää huolta.

Varhaiskasvatus on mielestäni yksi yhteiskunnan tärkeimmistä palveluista. Siihen panostaminen on fiksu satsaus tulevaisuuteen, ei koskaan tuhlaamista. Päivähoito antaa vanhemmille mahdollisuuden käydä töissä, ja samalla laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Se tukee lapsen kehitystä ja oppimista sekä antaa hyvät eväät niin leikkiin kuin koulunkäyntiin.

Helsingissä Vihreät ovat tehneet hartiavoimin töitä tasa-arvoisen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen puolesta. Vääntäminen on kannattanut, täällä jokainen lapsi pääsee jatkossakin päiväkotiin, ryhmäkokoja ei kasvateta, eivätkä päivähoitomaksuihin kaavaillut korotukset toteudu. Vihreiden aloitteesta Helsingissä on meneillään myös selvitystyö maksuttomasta varhaiskasvatuksesta.

Tulevalla valtuustokaudella pitää huolehtia siitä, että hallituksen mahdolliset säästötoiveet torpataan myös tulevaisuudessa. Pienen lapsen äitinä aion tehdä kaikkeni sen eteen, että varhaiskasvatusta ei heikennetä Helsingissä jatkossakaan.

Meidän tämän kaupungin aikuisten kuuluu pitää pienten puolia!

Tässä vielä Helsingin Vihreiden tavoitteita varhaiskasvatuksen osalta tulevalle valtuustokaudelle:

  • Tarjotaan maksuton varhaiskasvatus kaikille lapsille.
  • Pidetään kiinni subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta eli kaikkien perheiden oikeudesta varhaiskasvatukseen.
  • Pidetään päiväkotien ryhmäkoot pieninä. Huolehditaan, että hoitajia on tarpeeksi suhteessa lasten määrään.
  • Edistetään sitä, että lasten päivähoito- ja koulupaikat löytyvät läheltä kotia.
  • Huolehditaan, että tilat ovat riittävät. Päiväkotitiloja ei saa suunnitella ahtaiksi.
  • Lisätään kielikylpyjä ja vieraan kielen kielikerhoja varhaiskasvatuksessa. Ikä, jossa uusi kieli opitaan luonnollisesti leikin kautta, kannattaa hyödyntää.
  • Kehitetään kaupungin leikkipuistojen tiloja ja toimintaa.
  • Taataan psykologitoiminta koulujen lisäksi myös päiväkoteihin: päiväkotiyhteisöissä hyvinvoinnin edistämiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn panostaminen on vähintään yhtä merkityksellistä kuin kouluissa.
  • Suunnitellaan liikkumista tukeva ympäristö päiväkoteihin ja kouluihin.