Teemat

Teemat

Teemat

Reilu Helsinki

  • Torjuu asukkaiden ja kaupunginosien eriarvoistumista takaamalla kunnolliset julkiset palvelut kaikille, muun muassa pitämällä huolta varhaiskasvatuksen ja koulutuksen tasavertaisuudesta ja korkeasta laadusta.
  • Panostaa vastuullisuuteen ja tekee julkiset hankintansa ympäristöä ja ihmisoikeuksia kunnioittaen sekä veroparatiiseja karttaen.
  • Ei syrji ketään ja takaa että heikoimmistakin huolehditaan.
  • Satsaa päätöksenteon avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen.

Rento Helsinki

  • Panostaa kaupunkikulttuuriin ja tekee tilaa kaupunkilaisten ja täällä vierailevien viihtymiselle. Tapahtumat, teemapäivät, konsertit, korttelijuhlat – niitä elävä kaupunki tarvitsee.
  • Takaa sen, että kaupunkilaisilla on tilaa hengittää. Lähimetsät, rannat ja puistot ovat kaupungissa eläville tärkeitä levähdys- ja harrastuspaikkoja. Niistä on huolehdittava ja niitä on suojeltava.