Blog post

Hyvää Minna Canthin ja tasa-arvon päivää!

Suomessa tasa-arvo on monella mittarilla hyvällä mallilla useisiin muihin maihin verrattuna. Mutta valmis ei tämä urakka ole täälläkään. Tänään on hyvä pysähtyä esimerkiksi sen tosiasian äärelle, että Suomi on EU:n toiseksi väkivaltaisin maa naisille.
Vuonna 2019 pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksia tuli Suomessa viranomaisten tietoon yhteensä 10 600. Aikuisista perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreista 77 prosenttia oli naisia. Kaikista epäillyistä tekijöistä 78 prosenttia oli miehiä. Koronakriisin seurauksena poliisin tietoon tullut ex-puolisoiden naisiin kohdistama väkivalta väheni lähes puoleen, mutta nykyisen puolison aiheuttamat väkivaltatapaukset lisääntyivät kolmanneksella. Läheskään kaikkea lähisuhdeväkivaltaa ei ilmoiteta viranomaisille.
Tyypillisimmin naiset kokevat väkivaltaa kotonaan, muissa yksityisissä tiloissa ja työpaikoilla. Häirintää ja väkivaltaakin esiintyy yhä enemmän myös verkossa. Tästä toimii hyvänä esimerkkinä eilinen uutinen Naton strategisen viestinnän osaamiskeskus StratComin raportista, josta kävi ilmi, että Suomen hallitukseen on kohdistunut laajaa naisvihamielistä verkkohäirintää. Tämä ei varmasti ole yllätys yhdellekään naispäättäjälle – itsekin mietin jo tätä kirjoittaessani, mitä kaikkea inboksiin tippuu.
Edellä esiin nostamani asiat eivät suinkaan ole ainoita tasa-arvo-ongelmia. Mutta mielestäni ne ovat akuuteimpia. Jotta nämäkin ilmiöt joskus olisivat vain häpeätahra historiankirjoituksensa ja tasa-arvon toteutuminen etenee, sitä on puolustettava ja edistettävä määrätietoisesti kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Jokaisen meistä, joka päivä, sukupuolesta riippumatta.
Kiitos Minna ja monet muut suunnan näyttämisestä.