Blog post

Ajankohtaista nuorisojaostosta

Nuorisojaoston puheenjohtaminen on yksi lempiasioistani politiikassa. Jaostossa pääsee seuraamaan aitiopaikalta nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämistä Helsingissä sekä osallistumaan siihen itsekin.

Tänään saimme tilannekatsauksen nuorten vaikuttamisjärjestelmän ja nuorten aloiteoikeuden toteutumisesta ja kuulimme myös Helsingin nuorisoneuvoston tuoreet kuulumiset heidän toimintasuunnittelustaan.

Tässä vähän tarkempi briiffi näistä teemoista:

Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruuti: tulossa 2017-2021 kauden arviointi

Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin tavoittena on, että jokainen helsinkiläisnuori saa vuosittain vähintään yhden vaikuttamisen kokemuksen.  vuodessa. Ruudilla on neljä toimintamuotoa: nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen, edustuksellinen toiminta, yhteissuunnitteleva toiminta ja tapahtumallinen toiminta.

Ruudin kuluvan strategiakauden arvio valmistuu vielä tämän kuun aikana. Selvityksessä tarkastellaan nuorten osallisuuden toteutumista Helsingissä käytössä olevan nuorten vaikuttamisjärjestelmän avulla. Arvioinnissa tarkastellaan sitä, minkälaisilla rakenteilla kaupungissa tuetaan nuorten toimijuutta ja tulevaisuuden taitojen oppimista osallisuuteen ja vaikuttamiseen liittyen.

Kevään aikana julkaistaan lisäksi tarkastuslautakunnan arviointi nuorten vaikuttamisen ja osallistumisen toteutumisesta Helsingissä. Tarkastuslautakunnan arviointi ja Ruudin strategiakauden 2017–2021 arviointi toimivat pohjana uuden asettamispäätöksen valmistelussa strategia- kaudelle 2022–2025.

Nuorten aloitejärjestelmä: kehittämistyö meneillään

Nuorten aloitteet ovat 13–17-vuotiaiden helsinkiläisten tekemiä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa. Aloitteet tehdään vaikuttamisjärjestelmä Ruudin verkkosivuilla, meilitse tai muutoin kirjallisesti toimittamalla se Helsingin kaupungin kirjaamoon. Aloitteet ohjataan käsiteltäväksi toimialoille ja niihin vastaavat apulaispormestarit tai pormestari.

Aloitteen vireille tulossa ja täydentämisessä sen käsittelyn aikana sovelletaan hallintolain menettelysäännöksiä. Kaksi kertaa vuodessa kaupunginhallitus esittää nuorten aloitteet, niiden myötä tehdyt toimenpiteet sekä niitä koskevat nuorisoneuvoston lausunnot valtuustolle. Kun valtuustossa käsitellään nuorten aloitteita, kolmella nuorisoneuvoston jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa.  Kuluvan valtuustokauden aikana nuorten aloitteita on tehty noin 150.

Nuorten aloitejärjestelmään on kohdistunut kehittämispaineita niin nuorilta itseltään, viranhaltijoilta kuin poliittisilta päättäjiltä. Parantamisen varaa löytyy aloitteiden käsittelytavoissa, vuorovaikutuksen tasossa, käsittelyprosessin läpinäkyvyydessä, aloitenettisivun toiminnassa ja aloitejärjestelmän tunnettuudessa.

Nyt nuorten aloitejärjestelmän kehittäminen on käynnistetty kulttuurin ja vapaa- ajan toimialan ratkaisutoimistolla. Lisää tietoa luvassa siis tästäkin asiasta toivon mukaan jo kevään aikana!
Nuorisoneuvosto: suunnitelmissa mm. kysely nuorten voinnista koronan keskellä

Helsingin nuorisoneuvoston työ keskittyy tänä vuonna neljän ison teeman ympärille: nuorten vaikuttamismahdollisuudet, nuorten hyvinvointi, ilmastonmuutos ja ympäristö sekä tasa-arvo, kiusaaminen, monikielisyys ja -kulttuurisuus.

Nuorisoneuvosto jakaa huolen nuorten voinnista koronan keskellä ja neuvoston edustajat nostivatkin esiin mm. monille nuorille tärkeiden opiskelijahuollon palveluiden saamisen vaikeuden tällä hetkellä. Nuorisoneuvostolla on suunnitelmissa kyselyn toteuttaminen nuorten voinnista koronakriisissä ja sen jäljiltä. Ihailen näitä tyyppejä, jotka koulutuksensa ja kaiken muun ohella tekevät töitä nuorten aseman eteen kaupungissa.