Blog post

Palveluita monimuotoisille perheille

Hyviä uutisia! Syksyllä tekemäni aloite uusperheiden paremmasta huomioimisesta Helsingin lapsiperheille suunnatuissa palveluissa on käsitelty tänään valtuustossa.

Helsingin Perheentuki- ja Naistalo -sivustoja täydennetään uusperheiden tarpeet huomioon ottaviksi. Eli jatkossa mm. uusperheiden mahdollisuus osallistua perhevalmennukseen pitäisi olla selkeästi esillä. Lisäksi neuvolan asiakaskyselyssä kerätään tietoa siitä, onko perheiden erilaisiin tilanteisiin ja perhemuotoon liittyvät kysymykset huomioitu riittävästi tuessa ja palveluihin ohjauksessa.

Perheiden monimuotoisuuden huomioiminen on tärkeää! Esittämääni selvitystä ja valmennuspilottia ei vielä saatu, mutta tässä otetaan kuitenkin pari askelta oikeaan suuntaan.