Blog post

Rakkaudesta mereen ja rantaan

Olen elänyt Helsingissä koko ikäni, meri ja rannat muodostavat minulle tämän kaupungin sydämen. Helsinki on mielestäni ainutlaatuinen juuri rantojen, saarten ja meren vuoksi. Niistä löytyy paljon suojeltavaa ja myös kehittämismahdollisuuksia.

Sain eilen viestin sopivaa ehdokasta etsivältä valistuneelta kansalaiselta. Hän halusi tietää, miten Helsingin meriluontoa voisi mielestäni suojella. Aihe on tosi tärkeä, tässä joitain ajatuksiani siihen liittyen:

Lähisaaret kaupunkilaisten saataville

Helsingin lähisaarten avaaminen virkistyskäyttöön on parhaita päätöksiä pitkään aikaan. Viime kesänä avatun Vallisaaren lisäksi myös Isosaari pyritään avaamaan retkeilijöille tulevana kesänä. Uskon, että mahdollisuus viettää aikaa saarissa antaa kävijöille paitsi vapaa-aikaa ulkona, myös arvokkaita kokemuksia Helsingin merellisyydestä ja sitä myötä kipinöitä vesi- ja ranta-alueiden suojeluun.

Vartiosaari on pakko mainita oikein erikseen – on hirvittävää, jos se rakennetaan. Saaren luonto on ihana ja ainutlaatuinen, olen itsekin päässyt nauttimaan siitä monet kerrat. Vihreät ovat päättäneet ajaa Vartiosaaren kehittämistä virkistysalueena rakentamisen sijaan, kaavasta huolimatta. Mielestäni olisi hyvä, jos saareen pääsisi nykyistä helpommin ja sen luonto olisi useamman kaupunkilaisen saatavilla. Esimerkiksi pieni kävelysilta olisi paikallaan.

Kaupunkivesistöt kuntoon

Kaupunkivesistöjen kunnostamiseen pitää panostaa. Esimerkiksi kalojen kutemaannousun mahdollisuuksien parantaminen puroissa ja Vantaanjoessa on mukana Helsingin vihreiden kuntavaaliohjelmassa.

Vanhankaupunginkosken padon purkaminen edesauttaisi kalojen elin- ja lisääntymismahdollisuuksien lisäksi kalaston runsastumista. Koskialue pitäisi mielestäni ennallistaa, se olisi helposti toteutettavissa tuhoamatta alueen kulttuurihistoriallista arvoa. Myös Keskuspuiston puroluontoa pitää suojella kaikin keinoin.

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin

Kansallinen kaupunkipuiston perustaminen olisi yksi hyvä tapa turvata Helsingin metsiä, muita viheralueita ja myös saaristoa. Puiston perustaminen edesauttaisi keskeisten luonnon ja kulttuuriympäristön kohteiden säilyttämistä. Toivon että kuntalaisaloitteen pohjalta käynnistynyt työ etenee tänä vuonna siihen pisteeseen, että Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi puisto perustetaan.

Itämeren suojeluun lisää panostusta

Kaiken kaikkiaan Itämeren suojelun ja nykytilanteen parantamisen eteen pitää tehdä tiukasti töitä. Itämeren saastumisen pysäyttäminen edellyttää tietenkin ennen kaikkea kansainvälistä yhteistyötä ja tiukempaa sääntelyä. Kuluneen vuoden esimerkit rakennusyhtiön muovijätteestä rannoilla ja öljypäästöistä puroluontoon alleviivaavat myös paremman valvonnan tärkeyttä.

Seuraan työssäni kiertotalouteen liittyviä kysymyksiä EU-tasolla ja olen sitä myötä perehtynyt jonkin verran myös ravinteiden aiheuttamiin tuhoihin vesistöissä. Ravinteiden kierrätys ja lannoituksesta tapahtuvien ravinnevalumien estäminen on välttämätöntä, jos vesistöjen rehevöityminen halutaan saada kuriin. Kiertotalouden mahdollisuuksiin paneutuminen laajalla otteella ja niiden edistäminen olisi Helsingille hyvin sopiva kestävän kehityksen kärkiteema.